Zeitzone Jamaika

UTC-5

  • Kingston
  • Montego Bay
  • Portmore
  • Spanish Town